La fusta té més vides que un gat… si la reciclem

Sabies que a Espanya es generen al voltant de 500 mil tones de restes de fusta cada any? En tractar-se d’una substància vegetal que s’extreu dels arbres, és totalment reciclable i, per tant, és responsabilitat nostra fer-ho pel bé del planeta, que tant apreciem a Envernissats Barcelona.

En el sector de la construcció, la fusta és molt utilitzada gràcies als seus innombrables avantatges. A més de ser biodegradable, és un aïllant tèrmic molt eficient i es pot reciclar. Per això, s’utilitza en la fabricació de mobles, envasos, caixes, cartons, paper etc.

A nivell domèstic, hem de tenir molt clar que la fusta més petita, com per exemple les caixes de fruita, han de dipositar-se en el contenidor groc. Per contra, les peces més grans, com les portes, els marcs o els mobles, han de traslladar-se a un punt de gestió de residus dels que acostuma haver en qualsevol municipi.

Però, com és el procés de reciclatge de la fusta? Doncs resulta d’allò més senzill. Un cop arriba a la planta, es classifica segons les seves propietats i es compacta a través de premses. Tot seguit, es neteja d’altres materials, es tritura o estella. Durant aquest procés també se separen mitjançant electroimants les parts metàl·liques que puguin portar adherides, com ara caragols o grapes. En aquest moment, la fusta ja està llesta per a ser convertida en un material de massa, net i menys voluminós, que tindrà una nova vida.

 

 

Entre les seves múltiples destinacions, en trobem quatre com les més habituals. La primera és convertir-la en font d’energia, per al que es realitzen processos d’incineració, piròlisi o la gasificació per plasma. Un segon ús de la fusta reciclada és la fabricació de compost per a agricultura i jardineria, en tractar-se d’un material vegetal. També s’utilitza en ramaderia com a serradures en estables i, finalment, per a la fabricació de taulers d’aglomerat, en estar formats per encenalls amb resina sintètica.

En definitiva, podríem dir que la fusta té més vides que un gat, gràcies al correcte reciclatge i a l’ús sostenible que tant fomentem en Envernissats Barcelona, on realitzem sempre tots els nostres treballs amb productes ecològics i respectuosos amb el medi ambient.