Hotels

Entre els nostres clients es troben prestigioses cadenes hoteleres, de restauració i, fins i tot, grans parcs temàtics que deixen a les nostres mans la restauració i el manteniment de tot el seu mobiliari. Ens responsabilitzem del tractament tant exterior com interior de les fustes i, gràcies a la nostra professionalitat i al bon ús dels vernissos ecològics, els materials aconsegueixen una millor conservació i una vida molt més llarga.